Mondhygiënist

Mondhygiënist Tiong Oey

Lid van de Nederlandse Vereniging van mondhygiënisten, NVM.
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, NVvP

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34379813

Tiong Oey heeft zich, na het behalen van het diploma, vooral toegelegd op de preventie en de behandeling van parodontitis. Enerzijds door te werken op de afdeling parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, waar hij als behandelaar ook betrokken was bij wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van parodontologie, anderzijds door gerichte nascholingen.