KLACHTEN

Indien u klachten heeft over de kwaliteit van de behandeling dient u dit natuurlijk eerst te bespreken met de behandelaar.

Wat als u er samen toch niet uitkomt?

Een behandelend mondhygiënist zal al het redelijk mogelijke doen om de patiënt de zorg te bieden die nodig is. Indien, naar uw mening, de verleende zorg desondanks van mindere kwaliteit is dan gewenst, kunt u een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van de NVM, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici in de Eerstelijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Wilt u meer informatie over klachtenprocedures? Neem dan contact op met Landelijke Klachtencommissie Paramedici in de Eerstelijn:

  • Postbus 18800
  • 3501 CV Utrecht

www.klachtencommissieparamedici.nl