Huisregels

 

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak wordt er altijd een intake gedaan om uw personalia en andere relevante gegevens te verwerken. U dient op uw eerste afspraak altijd een geldige legitimatie mee te nemen en, indien u aanvullend verzekerd bent, ook een verzekeringsbewijs.
Om een eerste afspraak te maken kunt u het formulier op deze site invullen.

 

Betaling

Alle behandelingen worden verricht op rekening. Dat betekent voor u dat u nooit contant geld voor de behandeling mee hoeft te brengen naar de praktijk, want u ontvangt de rekening thuis. De rekeningen worden verstuurd door de firma Infomedics (zie ook hieronder bij: Verzekering). Voor de betaling heeft u een termijn van 30 dagen. Op verzoek kunt u ook contant betalen.

 

Verzekering

Indien u een verzekering heeft afgesloten voor uw tandheelkundige kosten, dient u zelf bij uw verzekeraar na te gaan óf en in hoeverre deze de nota van een vrijgevestigd mondhygiënist vergoedt. De codes die worden gebruikt in de nota’s zijn voorgeschreven door de NZA en toegespitst op uw unieke situatie, deze mogen derhalve niet zomaar worden gewijzigd.
Infomedics zal uw nota eerst naar uw verzekeraar sturen om de vergoeding vast te stellen en rechtstreeks met de verzekeraar te verrekenen, zodat u niet het hele bedrag hoeft vóór te schieten. (zie ook hierboven bij: Betaling) Mocht de nota door omstandigheden nog niet bij uw verzekeraar zijn ingediend dan is dat duidelijk op de nota aangegeven.
De praktijk is geheel onafhankelijk: om gelijke behandelingen en tarieven voor iedereen te waarborgen heeft de praktijk geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

 

 

Afspraak wijzigen of afspraak niet nakomen

Afspraken kunt u zonder kosten wijzigen tot uiterlijk 24 uur van te voren. U kunt wijzigen of annuleren door een email te sturen of door een wijziging door te geven via deze website. Vergeet niet om uw naam en de datum van de afspraak te vermelden. Voor met name emails ontvangen buiten de openingstijden geldt als tijd van binnenkomst de eerstvolgende openingstijd.
Te laat geannuleerde of niet-nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht, ongeacht de reden van het annuleren of het niet-nakomen.

Van een gemaakte afspraak krijgt u áltijd een bevestiging. Dat kan zijn een afsprakenkaart of een email. Om te voorkomen dat u een afspraak vergeet, krijgt u een dag van te voren nog een herinnering per sms-bericht. Daarvoor moet natuurlijk uw actuele mobiele telefoonnummer bij de praktijk bekend zijn. Indien door een storing of andere oorzaak geen sms ontvangen is, wordt u toch geacht zich aan de afspraak te houden.